Ventilation & Rensning av Imkanaler

Håll ventilationen i form

Att ett ventilationssystem blir smutsigt efter år av användning är nästan givet. Vad mer är – de flesta system är inställda på ett minimivärde när de installeras. Detta minimivärde regleras av bygglagstiftningen och fungerar bra till en början. Efter hand blir ventilationssystemet dock smutsigt och ger ett sämre tillflöde av frisk luft. I sin förlängning ökar det också risken för fukt och allergiframkallande partiklar. Det är där vi kommer in. På Kungsbackasotarn vet vi att regelbunden rengöring, justering och rensning ger din ventilation vad den behöver.

Läs mer om vikten av bra ventilation på BOVERKET 

Ventilation – Rensning

Under årens lopp samlas mängder med damm i ventilationssystemet, vilket i sin tur minskar mängden luft som sugs ut ur din bostad. Till följd av detta kan inomhusklimatet påverkas negativt med sämre luftkvalité, men också högre energikostnader. Ett vanligt problem i bostäder är fukt- eller mögelskador. Orsaken till detta är inte sällan bristfällig ventilation. Vid en ventilationsrensning, rengörs ventilationsrören så att dem blir som nya. Har du en frånluftsvärmepump görs även denna rent från damm. Efter rensningen kontrolleras att samtliga ventiler i din bostad är rätt injusterade i förhållande till det luftflöde din bostad bör erhålla.

Genom att utföra en ventilationsservice med ett par års mellanrum säkerställer du att din ventilation fungerar som den skall. Ditt inomhusklimat hålls i toppform, minimerar risk för mögelangrepp eller fuktskador och sänker energiförbrukningen.

Vi på Kungsbackasotarn har lång erfarenhet av rensning av ventilationsanläggningar. Vi rekommenderar att ett ventilationssystem rensas vart fjärde till vart åttonde år.

Inget jobb är för stort eller för litet varesig du bor i en privatbostad, bostadsrättsförening BRF, hyresrätt eller kommersiell fastighet.

Kontakta oss för bokning av ventilationsrensning.

Rensning av imkanaler i Kungsbacka

I och med den nya lagen om skydd mot olyckor har kommunen inte längre skyldighet att genomföra en brandförebyggande rensning av imkanaler och spisfläktar i enfamiljshus. Tanken är att detta ska vila på fastighetsägarens ansvar och utföras när det behövs. Men att rensa imkanaler med effektivitet kräver kunskap och erfarenhet. Därför är det många fastighetsägare som beställer denna tjänst av oss, ofta samtidigt som det är tid att rensa husets övriga ventilationskanaler.

Hör gärna av dig för mer information eller prisuppgift.

Tel: 0300-174 53
E-post: info@kungsbackasotarn.se

annonsbild

Vi ringer upp dig!

Fyll i namn & telefonnummer, så ringer vi upp dig.

    Behåll effekten i frånluften

    Idag är många enfamiljshus utrustade med så kallad frånluftsvärmepump. Då denna blir smutsig minskar frånluften och återvinningseffekten blir sämre. Därför tjänar även frånluftsvärmepumpar på en rensning då och då. Kungsbackasotarn genomför vi det med smidig och erfaren hantering. Vår rekommendation är att utföra ventilationsrensning med 4-8-årsintervall.