Priser

Lagstadgad taxa

Många av våra tjänster är tätt förbundna med den svenska lagstiftningen. Därför avgör kommunen priser för sotning enligt en kommunal taxa. För att detta pris ska gälla måste du som äger fastigheten lämna tillträde för planerad tid och dag för sotning. Har du inte möjlighet att vara hemma kan du boka om tiden.

Sotningstaxa
emma_pa_tak

Vi ringer upp dig!

Fyll i namn & telefonnummer, så ringer vi upp dig.