Besiktning

Ett brett utbud till hands
Börjar det brinna i en villa är det inte sällan det har med eldstäder eller rökkanaler att göra. Just därför är det viktigt att dessa är i ett gott skick. Vi kan bistå dig med en rad olika typer av besiktningar:

Ny- och ombyggnation
Om du ska installera nya rökkanaler eller eldstäder har du skyldighet att göra en bygganmälan och beställa en besiktning efteråt.

Ladda ner blankett

Överlåtelse, husköp eller försäljning
Du har undersökningsplikt då du köper en fastighet. Det innebär att du själv ska låta genomföra de besiktningar och kontroller som behövs.

Välkommen att boka besiktning på: 0300-174 53