Tips & råd

Det är viktigt att man tänker på hur man eldar i sin eldstad. Det får inte uppstå några olägenheter för omkringboende, läs på Kungsbacka kommuns hemsida om du känner dig tveksam.
Elda rätt Kungsbacka kommun

Lär känna din eldstad hur den beter sig, luktar och hur röken ser ut.
Varje eldstad har en instruktion för hur dess eldningscykel ser ut. De flesta har en cykel på 2-3 timmar. Däremellan bör eldstaden få vila och svalna av lite.

Ofta när när man börjar elda och skorstenen är kall så kan det ryka in. Prova då att öppna ett fönster i samma rum som eldstaden finns i så att draget i eldstaden ökar och elden får det syre som den ska ha.

Veden ska vara torr och ren. Helst ska den ha torkat i minst 12 månader under bra förhållanden.
Öppna eldstäder bör endast eldas med björkved för att undvika gnistbildning som riskerar att skvätta ut från eldstaden.

Du kan alltid fråga din sotare om råd när det gäller eldning.

Vi citerar Räddningstjänsten i Storgöteborg ang. sotningsfrister:

“Huvudregeln är att lokaleldstäder ska sotas varje år.
Sotning engång var fjärde år, avser eldstäder som inte används i någon nämnvärd omfattning, dvs trivseleldning.
Med trivseleldning avses eldning någon gång (en) per vecka eller en maximal ungefärlig årlig förbrukning på ca en kubikmeter ved.
Vid bedömningen av om denna längre frist ska tillämpas kan även hänsyn behöva tas till omständigheter i det enskilda fallet, exempelvis risksituationen.”