Sotning

Sotning av annan utförare

Kungsbacka Sotning och Ventilations Ab har länge utfört sotning av eldstäder och skorstenar i Kungsbacka kommun. Från och med 01-01-2022 utförs sotning av annan entreprenör, det finns dock självklart möjlighet att fortsätta vårt samarbete.

Genom att fylla i blanketten ”Sotning av annan utförare”, som skickas till RäddningstjänstenStorGöteborg ges du som fastighetsägare tillstånd att ”Kungsbackasotarn” utför sotning av din eldstad. Hämta blankett nedan.

Ladda ner bankett (PDF)

Kontakta oss via mail eller telefon om du har frågor eller behöver vägledning och hjälp.

Kostnad

Som ”annan utförare” ges möjligheten att utvidga kvalitén ytterligare. Framöver kommer alla sotningar vi utför genomföras med samma noggrannhet som tidigare, total asktömning av eldstad, fönsterputsning av eldstadens glasrutor. Finns ved tillgängligt staplas och förbereds en fin brasa. Tack vare denna utvidgade sotning kan RUT-avdrag göras, därav blir prisskillnaden knappt märkbar för dig som fastighetsägare.

Pris 2022 lokaleldstad:
-Framkörning
-Sotning/rengöring av eldstad och skorsten
-Total städning av eldstad (all aska sugs upp)
-Putsning av glasruta
-Stapling av startbrasa (om ved finns tillgängligt vid eldstad)
-Konsultation angående eldning med eventuella förbättringsåtgärder

Total kostnad 600kr efter RUT
*För extra eldstad tillkommer 95kr/styck efter RUT

Pris 2022 värmepanna:
-Framkörning
-Sotning/rengöring av panna och skorsten
-Uraskning
-Konsultation angående eldning och eventuella förbättringsåtgärder

Total kostnad 698kr efter RUT
*För extra eldstad tillkommer 95kr/styck efter RUT

Hjälp till blankett ”ansökan om annan utförare”

Annan utförare
Jan-Åke Friis
Kungsbacka Sotning och Ventilations AB
556873-3926 (organisationsnummer)
Verkstadsgatan 7
434 42 Kungsbacka
0300-17453

Välkommen att boka sotning på telefon 0300-174 53
eller via mail info@kungsbackasotarn.se