OVK (obligatorisk ventilationskontroll)

OVK, obligatorisk ventilationskontroll ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Läs mer på BOVERKET 

OVK ska göras regelbundet

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning).

Kontakta oss för mer information eller offert.

Tel: 0300-174 53
E-post: info@kungsbackasotarn.se

LIzepzD9

Vi ringer upp dig!

Fyll i namn & telefonnummer, så ringer vi upp dig.