Länkar

Om du tycker att någon länk saknas så meddela oss gärna så vi kan komplettera med den saknade länken.
Om någon länk inte fungerar så var vänlig och meddela det.

Myndigheter och organisationer

Gällande lagar och förordningar kan hämtas från Novisum
www.notisum.se

Räddningstjänsten Storgöteborg
https://www.rsgbg.se/hem-och-fritid/brandskyddskontroll-och-sotning/sotning-och-rengoring/

Sverige Direkt
www.sverigedirekt.se

Riksdagen
www.riksdagen.se

Regeringen
www.regeringen.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
www.msb

Arbetsmiljöverket
www.av.se

Boverket
www.boverket.se

Energimyndigheten
www.stem.se

FR2000-certifiering
www.fr2000.se

Konsumentverket
www.konsumentverket.se

Naturvårdsverket
www.naturvardsverket.se

Energimyndigheten
www.energimyndigheten.se

SWEDAC, ackreditering av företag
www.swedac.se

Sveriges Provnings- och forskningsinstitut, SP
www.sp.se

SITAC certifiering
www.sitac.se

SWEDCERT certifiering
www.swedcert.se

Organisationer

Brandförsvarsföreningen
www.brandskyddsforeningen.se

Energirådgivarna
www.energiradgivarna.com

Svensk Byggtjänst
www.byggtjanst.se

Takskydd

Taksäkerhetskommittén
www.taksakerhet.nu

Övriga

Profina juridik
www.profina.se

The Chimney Sweeps of the World (USA)
www.chimneysweeps.com

Information om de lokala föreskrifterna för Kungsbacka kommun

Hälsoskyddsföreskrifter