Kungsbackasotarns Integritetspolicy

För att kunna erbjuda dig våra produkter och tjänster så behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Genom att kontakta oss, surfa på vår webbplats, beställa eller använda våra produkter eller tjänster så accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Kungsbackasotarn använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Vilken information samlar vi in?
Denna integritetspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon, direkt personkontakt eller mejl och på evenemang. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv eller ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra tjänster eller kontaktar oss på vår hemsida, när du kontaktar oss per e-post, brev eller telefon, när du beställer ett jobb från oss, ett möte eller interagerar på våra sociala medier. Denna information kan till exempel vara;

Personinformation: namn, adressinformation, leveransadress, e-postadress, telefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.

Betalningsinformation: fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.

Information om tjänster och leveranser: detaljer om de tjänster du eller ditt företag köper, projekt, uppdrag.

Finansiell information: kreditvärdighet

Historisk information: tidigare köp, betalningshistorik.

Vad gör vi med informationen?
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till våra kunder. Vissa uppgifter är frivilliga och vi samlar bara in dem om du har valt att lämna dem till oss.

Vilka personuppgifter sparar vi när du beställer produkter, tjänster eller tecknar avtal?
Företag/Organisation, Persons/Organisationsnummer, Adressuppgifter, Faktureringsinformation, Namn, E-post, Telefonnummer.

Vilka personuppgifter sparar vi när du kontaktar oss via webbformulär, e-post, brev eller telefon?
Namn, företag, e-post, telefonnummer och meddelande.

Vilka personuppgifter sparar vi när du är med i våra kundundersökningar och enkäter?
Namn, företag, e-post, svar och omdömen, svar på frågor i löptext

Kommer vi dela vidare din information?
Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Ibland delar vi dina personuppgifter till samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter
Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.

Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

Sessionscookies är tillfälliga cookies som försvinner när du stänger din webbläsare eller app.

Kontakta oss
Vi har en utsedd ansvarig person för integritetsfrågor som du når via info@kungsbackasotarn.se. Personuppgiftsansvarig är Kungsbacka Sotning & Ventilations AB med organisationsnummer: 556873-3926. Vårt kontor ligger på Verkstadsgatan 7, 434 42 KUNGSBACKA.

Kungsbackasotarns integritetspolicy uppdaterades senast 2018-05-20.