Bokning och förberedelse

Sotning är obligatoriskt
Vi finns till hands om du har frågor eller vill boka om din tid. Men eftersom trycket på vår telefonlinje är högt vill vi att du läser igenom följande till att börja med. Eftersom sotning är obligatoriskt, enligt lagen om skydd mot olyckor, kan du normalt inte avboka din tid bara omboka den.

Priser

Lagstadgad taxa
Många av våra tjänster är tätt förbundna med den svenska lagstiftningen. Därför avgör kommunen priser för sotning enligt en kommunal taxa. För att detta pris ska gälla måste du som äger fastigheten lämna tillträde för planerad tid och dag för sotning. Har du inte möjlighet att vara hemma kan du boka om tiden

SSR

Vi är medlemmar av SSR, Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, en branschorganisation för Sveriges Skorstensfejarmästare.

ssr_medlem2

Sotningstjänster utförs på uppdrag av
logo


Hit Counter provided by laptop reviews